کد خبر : 1058206526352419294      تاریخ : یکشنبه 05 خرداد 1392 13:02    بازدید:19562 بیمه,کارگر,سهم

مجلس مصوب کرد؛

وام 60 میلیون تومانی مسکن برای ایثارگران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه با اختصاص وام 60 میلیون تومانی برای خرید مسکن ایثارگران موافقت کردند.

در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با تصویب بندی مبلغ تسهیلات جانبازان برای خرید مسکن تأیید کردند.

مبلغ تسهیلات مذکور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 60 میلیون تومان، مراکز استان ها 50 میلیون تومان، سایر شهرها 40 میلیون تومان، روستاها 20 میلیون تومان و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان با نرخ 4 درصد با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می شود.

براساس تبصره یک این بند دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف های مربوطه منظور نماید.

همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک محاسبه و اخذ تضامین بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر اقدام نمایند. همچنین طبق تبصره 2 این بند ایثارگرانی که در سال های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف 5 میلیون تومان استفاده نموده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از 3 سال تا پایان سال 91 تسویه نموده اند و جانبازان 70 درصد و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.

علاوه بر این براساس تبصره 3 این بند وام های حمایتی غیر از ایثارگری از قبیل ماه های کارمندی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شود و افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی  متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

همچنین نمایندگان با تصویب تبصره 4 این بند مقرر کردند اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. همچنین مشمولین که از طرفین تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند تأمین مسکن کنند و می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

علاوه بر این وکلای ملت با تصویب تبصره دیگر این بند بانک های عامل را مجاز کردند که برای احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می شوند فروش اقساطی نمایند.

همچنین وکلای ملت بانک مرکزی را موظف کردند از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 91 استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت پرداخت نمایند.

براین مبنا مقرر شد زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیرماه 92 به مدت یک سال باشد.

الزام دستگاه های اجرایی به تامین هزینه های درمانی ایثارگران شاغل

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، دستگاه های اجرایی را مکلف به تامین صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان کردند.

 در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه وکلای ملت با تصویب بندی مقرر کردند در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعد از عبارت «بنیاد شهید» عبارت «و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان، حالت اشتغال، از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده، مفقودالاثر، جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن بر اساس احکام حقوقی که از سوی سازمان ذیربط نیروهای مسلح صادر می گردد، حسب مورد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود»، اضافه شود.

بر اساس تبصره این بند برای آن دسته از جانبازانی که بعد از تصویب قانون دچار حادثه گردیده اند و مشمول تعریف جانبازی شده و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند، در صورت اخذ تأییدیه از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد، از زمان وقوع حادثه مشمول برقراری حقوق از کار افتادگی جانبازی حالت اشتغال می شود.

وکلای ملت همچنین با الحاق تبصره دیگری به این بند مقرر کردند در اجرای بند(ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تامین 100 درصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات جاری اقدام نمایند.

همچنین با تصویب بند دیگری مقرر شد منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده 4 اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی و رزمندگان با شش ماه خدمت داوطلبانه و خانواده آنها است.

بخشودگی جریمه حق بیمه کارفرمایان تا اسفند ماه سال 90

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دادند جریمه حق بیمه کارفرمایان را تا اسفند ماه سال 90 مورد بخشودگی قرار دهند.

 وکلای ملت با تصویب بندی به سازمان تأمین اجتماعی اجازه دادند به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی های قطعی تا اسفند ماه 90)، جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نماید، مورد بخشودگی قرار دهد.

همچنین با تصویب بند دیگری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح  مکلف شد به منظور اجرای بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهد.

هزینه های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه گر تأمین خواهد شد.

الزام صندوق تأمین اجتماعی به بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه صندوق تأمین اجتماعی را موظف به بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی کرد همچنین وزارت ارتباطات موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران شد.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه، صندوق تأمین اجتماعی موظف به بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی کردند. علاوه بر این وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون - کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی این قانون شدند.

براساس این بند بودجه صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می باشد را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و کارگر و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 240 میلیارد تومان تأمین می شود.

وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون - کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد ملزم به رفع مشکلات اجرایی قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت متولی متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار شدند.

براساس این گزارش کارگزاران مخابرات روستایی حدود سه سال است که مرتباً مقابل مجلس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و همچنین عدم بیمه تجمع می کنند.این مصوبه در قانون بودجه سال 90 نیز وجود داشت اما اجرایی نشد.(مهر)

انتهای خبر :: کد خبر : 1058206526352419294
 

نظرات

  • مخاطبان گرامی برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.

با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.
محمد

یکشنبه 05 خرداد 1392 14:06

پدر بنده كارت ایثارگری داره ولی هرجا میرفت برای وام میگفتن ایثارگر نیستی !!!! ایثارگری ایشان برای حضور در جبهه به مدت یك سال است . لطفا پیگیری كنید كه دقیقا این وام به چه ایثارگری! پرداخت میشود . منتظر پیگیری شما هستم

حسین نیكوند

یکشنبه 05 خرداد 1392 16:00

اینجانب حدود 13 ماه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتم و كارت ایثار گری هم دارم كه مشخص میكند كه چه مدت در جبهه حضور داشتم من حال كجا بروم شماره تماس 09141636004

فرخنده

دوشنبه 06 خرداد 1392 08:23

همسرمن ازایثارگران دفاع مقدس هستندكه به صورت داوطلبانه رفته اندولی هیچگونه مزایای ندارند

زهره

چهارشنبه 08 خرداد 1392 17:11

چرادرست نمیگیدبایدچه شرایطی داشته باشن فقط كارت ایثارگری میخواد؟؟؟

شاهین

پنج شنبه 30 خرداد 1392 23:28

با كارت ایثارگری باید كجا مراجعه كنم؟

سلیمان

شنبه 01 تیر 1392 14:36

باسلام لطفا به طور واضح مشخص كنید ایا با كارت ایثارگری میتوان وام گرفت واین وام مذكور به ما تعلق میگیرد؟

اصغر

پنج شنبه 13 تیر 1392 23:42

سلام من 62 ماه جبهه دارم این وام به من تعلق میگیره وخونه و وام مسكن هم ندارم

نصرت الله

جمعه 14 تیر 1392 21:49

سلام اینجانب36ماه در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتم حال آیا این وام به ما تعلق می گیرد-شرایط لازم كدام است-بانكهای عامل كدام است-09141478034

علی

یکشنبه 16 تیر 1392 12:10

سلام شرایط وام گرفتن و مداركش چیه؟

علی

پنج شنبه 20 تیر 1392 06:08

سلام آیا جانبازان 15 درصد میتونن از این وام استفاده كنند ممنون میشم جواب بدین

آرزو

سه شنبه 25 تیر 1392 12:48

پدرمن به مدت 2سال در جبهه های حق علیه باطل حضورداشتندولی دركارت ایثارشان 1سال و4 ماه ثبت كرده اندوهیچ امتیاز یاوامی هم دریافت نكرده اند لطفا بگویید باید به كجا مراجعه كند؟

باسلام لطفا به این شماره كد

سه شنبه 25 تیر 1392 18:23

باسلام لطفا به این كد جانبازی رسیدگی كنید

محسن

پنج شنبه 27 تیر 1392 13:13

من پدرم جانباز بودند فوت كردند.سالها دنبال این وام به بانك ملی مراجعه كردم ولی متاسفانه با ایرادهای غیر منطقی از دادن وام خودداری كردند و هرگز هم فكر نمیكنم این وام به ما كه مسكن هم نداریم تعلق بگیره

راضیه

جمعه 28 تیر 1392 15:46

سلام پدر من 26ماه درجبهه حق علیه باطل خدمت كردن كارت ایثار هم دارندوتابحال هیچ وامی دریافت نكرده اند وهنوز باسن 51سال مستاجر است وخیلی نیاز به این وام داردخواهش میكنم مراراهنمایی كنید

محمد

پنج شنبه 03 مرداد 1392 01:01

پدر من 20 % جانبازی دارد كارت ایثارگری هم دارد.
چه زمانی وام می دهید؟؟
دقیقا به چه كسانی تعلق می گیرد؟؟

رزمنده

شنبه 19 مرداد 1392 23:17

دوستان عزیز آگاه باشند كه قانون سقف 30 ماه جبهه را برای رزمندگان عزیز در نظر گرفته ونه كمتر ضمنا متولی امور بمنظور معرفی فرد جهت اخذ وام بنیاد شهید و امور اثارگران است.

محمد صمدزاده

یکشنبه 20 مرداد 1392 03:07

با عرض سلام من یك ایثارگر هستم كه مدت 38 ماه در جبهه سه راه فكه مشغول بودم و هم شیمیایی و هم تركش خوردم ولی متاسفانه نه كار دارم نه مسكن و هنوزم با مدرك دیپلم و پایه یك رانندگی در سن 46 سالگی با موتور كارمیكنم كه مخارج زندگی منوجوابگو نیست از شما خواهشمندم برای راهنمایی گرفتن وام ایثارگری چه باید بكنم ترو به خدا مرا كمك كنید

سلام
شما باید به واحد بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه خود مراجعه كنید.

یوسف سعادت

چهارشنبه 23 مرداد 1392 18:14

بنده یكی از ایثارگرانی هستم كه بیست ماه بسیج خط مقدم جبهه دارم هنوز یك ریال ندیدم
ده ساله ازدواج كردم نه مسكن دارم
نه شغلی دارم نه پارتی دارم

رضا موسی زاده فارسیجانی

چهارشنبه 27 شهریور 1392 00:02

باسلام وعرض خسته نباشید خواهشمندم بفرمایید خدمات ذكر شده بالا شامل حال ایثارگران ارتش یا وظیفه نیز میگردد از بذل و توجه شما متشكرم

یعقوب عونی آناقیزی

شنبه 06 مهر 1392 12:59

باسلام بنده از سال 64 تا 66 سرباز ارتش جمهوری اسلامی خدمت مقدس را زیر پرچم جمهوری اسلامی بودم آیا مدت 6 ماه در منطقه غرب بوده و كارت ایثار را دارا می باشم به بنده تسهیلات نمی دهند پسرم خدمت سربازی را تمام نموده نامزد شده پول عروسی را ندارد خواهشمند است راهنمایی نمایید

خانم نازنین ستار

چهارشنبه 10 مهر 1392 11:27

با سلام حدود بیست سال است كه با جانبازی به اسم مختار الهیاری فرزند محمد علی ازدواج كرده ام و بركت این زندگی خداوند 2فرزند به ما عطا كرده طی این چند سال از هر طریقی كه فكر كردم نتیجه دارد جهت كارت جانبازی همسرم اقدام كردم اما متاسفانه هنوز هیچ گونه استفاده از كارت جانبازی ایشان نكرده و حتی بیمه هم نیست(به دلیل تشنج قادر به كار كردن نیست) از شما عاجزانه خواهشمندم مساعدت و پیگیری لازم به عمل آورید

مرتضی سرخیل

دوشنبه 29 مهر 1392 09:15

خواهشمنداست درخصوص تسویه وام مسكن درسال 91 تجدید نظرفرما یندبنظرمیرسداین قانون شامل همه نشود.

فرخ

پنج شنبه 02 آبان 1392 23:28

سلام درمورد وام برای ایثارگران رزمنده لطفا بیشتر توضیح دهید وام مشمول چه كسانی هست لطفا اطلاع رسانی خود را كاملتر و واضح تر انجام دهید منظورتان از ایثارگر كیست؟فردجانباز یا فردی كه كارت ایثارگری دارد؟لطفا جواب دهید با تشكر.

حافظ كلانتری

جمعه 10 آبان 1392 19:46

من درسال65اعزام جبهه شدم و26ماه درمنطقه حاج عمران شهرستان پیرانشهر خدمت كردم وبرایمان كارت ایثار دادند هنوز ازمزایای كارت ایثار استفاده ای نكرده ایم واخیرا بنیاد امورایثارگران به ما گفت بروید دربانك حكمت ایرانیان حساب باز كنیدومارفتیم حساب بازكردیم برایمان گفتند یك فرمی هست آن راپركنید وببرید به قسمت امورایثارگران پادگانی كه خدمت كرده اید تحویل دهیدورفتیم گفتند سایت بسته است خواهشمندیم درمورد این موضوع ما را راهنمایی بفرمایید كه آیا صحت دارد یانه؟دراین مورد رسیدگی بفرمایید باتشگر حافظ كلانتری ازاستان آذربایجان شرقی -شهرستان ملكان

سعید

چهارشنبه 15 آبان 1392 08:18

جانباز شیمیایی 20درصد هستم دوبار هم در فاو وهم در جزیره مجنون مجروح شدم . هم اكنون آموزش و پرورش فقط هزینه های بیمه ی تكمیلی و طلایی بنده را قبول كرده و از تقبل كردن هزینه های كامل افراد تحت تكفلم استنكاف میكند .باید به كجا بگیم تا مشكل را بر طرف كنند.

عادل

پنج شنبه 07 آذر 1392 10:46

خیلی خوب من با كارت ایثار گری هیج چیزی به من طعلق نمیگیرد %15 شیمیای هستم

كاوه داغستانی

جمعه 08 آذر 1392 23:32

با سلام / پدر بنده دارای 24 ماه خدمت در جبهه میباشد دارای كارت ایثار هم میباشد و حتی برای من كسری خدمت هم گرفته است آیا پدر من هم شامل این وام میباشد یا نه؟ باتشكر منتظر ج میباشم

رضا

پنج شنبه 14 آذر 1392 10:56

باسلام پدر من توكارت ایثارش189ماه مدت حضور در جبهه دارد.اما تاكنون با مراجعه های بسیار به ایثارگران هیچ امتیاز یا جوابی نگرفتیم.لطفا این قشر را راهنمایی كنید.

سلام
شما باید به بنیاد شهد و ام.ر ایثارگران مراجعه كنید

حسن سبزی پور

یکشنبه 17 آذر 1392 10:09

سلام
من كارت ایثار دارم مدت 20 ماه حضور در جبهه دارم اما هیچ استفاده ای تا كنون از این كارت نبرده ام آیا برای كسر خدمت فرزندانم میی توانم از این كارت استفاده كنم ؟ آیا در شهریه و امتیاز قبولی در دانشگاهها می توانم استفاده كنم؟ راهنمایی كنید آیا در گرفتن وام مسكن می توانم استفاده كنم؟

مینا امامی پور

سه شنبه 19 آذر 1392 14:40

پدر بنده 21ماه در جبهه حق علیه باطل حضور داشتن و كارت ایثار هم دارن.حالا برای وام باید چیكار كنن؟تا به حال هم هیچ مزایایی ندیدن.لطفا راهنمایی كنین.

ابراهیم ورمزیار

یکشنبه 24 آذر 1392 11:35

سلام اینجانب حدود دو سال در جبهه در منطقه عملیاتی حضور داشته ام وبعد از خدمت نیز از طرف بسیج به مدت یك سال به جبهه اعزام شدم. و كارت ایثارگری نیز دارم و هیچ گونه مزایایی نیز دریافت نكرده ام.در حال حاضر نیز بیكارم و هیچ نوع بیمه ای ندارم لطفا راهنماییم كنید.با تشكرابراهیم ورمزیار

ازیتاكریمی

سه شنبه 24 دی 1392 16:20

خوب بودولی هنوز نفهمیدم چرابه بابام كه 25ماه تومنطقه جنگ بوده،براش8ماه زدن؟؟؟به قول محمدپیگیری كنید به چه ایثارگری وام تعلق میگیره؟؟؟/؟؟؟؟/؟/؟؟؟منتظریم

رقیه

چهارشنبه 02 بهمن 1392 11:10

باسلام.پدرم 8ماه در منطقه ی گرگان خدمت كرده ك كارت ایثارش اومده.حدود14 ماه در منطقه های شیراز خدمت كرده ك مداركشو فرستادیم اگه كارتش فرستاده بشه نمیشه ك 2تا كارت داشته باشه باید یك كارت ایثارداشته باشه برای جمع بستن مدت حضورش باید ب كجا مراجعه كنیم؟؟لطفا جوابو ب ایمیلم بفرستین.خواهشن سوالمو رد نكنید

سجاد

دوشنبه 28 بهمن 1392 12:27

باسلام پدر بنده صفدر یاراحمدی به شماره ملی كارت ایثار داره ولی ظاهرا ثبت اینترنتی نشده چكار باید بكنیم؟

محمد

پنج شنبه 21 فروردین 1393 14:12

كارت ایثار گری ما هر جابرای انجام كار دانشگاه میرویم هیچ امتیازی نمی دهند.

داریوش محمدی

شنبه 23 فروردین 1393 10:24

با سلام
احتراما اینجانب دارای کارت ایثار میباشم اطلاعات جامعی از مزایا وامکانات کارت ایثار ندارم و در اینترنت هم اطلاع کافی قرار نگرفته است لطفا مرا راهنمائی نمایید

جمشید امامدادی از بندرعباس

یکشنبه 31 فروردین 1393 00:08

از کارت ایثار گری برای شهریی یا هزینه دانشگاه دخترم هیچ گونه دستور عملی انجام ندادن در دانشگاه علمی کاربر دی مخابرات

مصطفی سلیمی

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 16:36

با سلام اینجانب....دارای كارت ایثار گری میباشم و تا كنون از هیچ امتیازی برخوردار نبوده ام لطفا اگر امتیازی شامل حال ما سربازان وظیفه میشود نحوه اطلاع رسانی را بیان نمایید لطفا مارا نیز فراموش نكنید
با كمال تشكر

کامران

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393 11:46

من پدرم جانباز نیست ولی دارای کارت ایثار گری میباشد به پدر من وام تعلق میگیرد

حسین محمدی از همدان جانباز 25درصد 20درصد اعصاب وروان

جمعه 12 اردیبهشت 1393 23:58

بنده از سال 61جانباز شدهام ودارای پنج فر زند ومستاجر وبیكار محض میباشم ودر سال85به بنیاد امدم تا به حال 5بار من را به كمیسیون اشتغال برده اند ولی متاسفانه اشتغالی برای من درست نكردند.چرا كسی كه حیا دارد و نمیتواند دادو بیداد كند اینطوری باهاش برخورد میكنند.من همسرم میرود خانه مردم تا كار كند تا پول داروی خارجی من را فراهم كند این چه قانونی است شما را به خدا به داد اینچنین افراد برسید به خدا دیگر مانده ام بیایید به خاطر خدا مشكل بنده را حل كنید.به قران فقط پول داروهای خارجی من ماهی صد هزار تومان میشو با 48سال سن و بیست درصد اعصاب روان وپنج درصد هم گوش وتركش .

عطائی

شنبه 13 اردیبهشت 1393 21:31

با سلام من به مدت 21ماه درجبهه حق علیه باطل حضور داشتم متاسفانه دركارت ایثارگری من 16 ماه حضور درجبهه صادر كردند بنده باید به كجا مراجعه كنم و مشكلم حل شود . با تشكر رزمنده عطائی لطفا راهنمایی كنید

نادر گركز از آق قلا

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 23:18

باسلام 23ماه درجبهه جنوب خدمت كردم متاسفانه تركش نخوردم یا اسیر نشدم ایاایثار گر محسوب میشوم؟یانه اگر بلی ایا واقعا تاكی باید صبر كرد تامزایایی برایمان شامل گردد یاخوابش راببینیم

احمد

سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 14:10

به كلیه دوستان اطلاع میدهم.. این وام فقط وفقط به ایثارگران تعلق می گیرد.. وایثارگر به كسی اطلاق می شود كه در جبهه زخمی شده باشد حتی اگر یك روز فقط در جبهه گذرانده باشد.. بنده دارای سابقه 47 ماه جبهه (داوطلبانه) دارم ولی طبق قانون به عنوان ایثارگر معرفی نشده ام.. آیا این اجحاف نیست.. تا كی باید این اجحاف را تحمل كنیم..

سالم غلامی

دوشنبه 26 خرداد 1393 16:34

باسلام واحترام اینجانب سالم غلامی 26 ماه داوطلبم

شیرزاد

چهارشنبه 01 مرداد 1393 16:27

من حدودیکماهی است که مدرک ایثارگری خودم راازسپاه گیلان گرفته ام ومدرکم را به اداره جهت دریافت حق ایثارگری ارائه نموده ام وفعلا جوابی دریافت ننموده ام آیاحق ایثارگری را از زمان تصویب قانون پرداخت خواهند نمود یانه اززمان تحویل مدارک. خیلی ممنون اگرجوابم رابدهید

احمد

شنبه 04 مرداد 1393 16:00

جانبازی که قبلا وام مسکن فرهنگیان گرفته ایا وام مسکن ایثارگران تعلق می گیرد

جانباز سرباز حشمت الله پازهر

دوشنبه 27 مرداد 1393 17:36

اینجانب تاریخ 19-3-61 جانباز شدم و طبق نظر شورای پزشكی از كارافتاده دایم شناخته شدم و پس از مجروحیت چندین با وام مسكن در خواست نمودم و هیچ گونه اقدامی انجام نگرفت ش.....

ناشناش

جمعه 31 مرداد 1393 10:55

با سلام من فرزند جانباز 20%هستم که میگفتن وام مسکن به جانبازین زیر 25%تعلق میگیره!!!!!!!!!ولی متاسفانه کارامون تو بانک گیر کرده وخبری از وام هم نیستوبنیاد پدرمو معرفی کرده بود به بانک ولی نمیدونم مشکل از کجاست که بانک فعلا اجرا نمیکنه.گناه این جانبازا چیه که هیچ کسی به فکرشون نیس!؟؟؟هیچ نهادی پیگیری نمیکنه!!!!!!!

علی اسماعیل زاده

شنبه 15 شهریور 1393 20:40

باسلام میخواستم بپرسم پدر من 24ماه در جبهه خدمت کرده وکارت ایثار گری دارد آیا برای این قسمت ازایثارگران وام تعلق میگیرد باتشکر ؟

ناصر

چهارشنبه 19 شهریور 1393 12:05

با سلام بنده مدت 24 ماه سرباز ارتش در منطقه ی کردستان در سال 1369 تا 1371 بودم. کارت ایثار گری هم دارم.
لطفا راهنمایی ام کنید که چه مزایایی به من تعلق میگیرد.

محمد جواد

سه شنبه 08 مهر 1393 23:33

سلام.
من مدت 28 ماه در جبهه بودم.من رو موج گرفت.چند روز بی هوش بودم.شیمیایی هم هستم.الان در سن 49 سالگی اثرات گاز شیمیایی باعث تاول هایی روی بدنم میشه.ولی وقتی مراجعه کردم برا کارت جانبازی گفتند مدارک بیمارستان صحرایی ارتش از بین رفته.ولی کارت ایثار دارم.میشه راهنمایی کنید من برا کارت جانبازیم کجا باید مراجعه کنم؟
آیا این وام به من تعلق میگیره؟
از کجا باید متوجه بشم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.

     جام جم آنلاین © 2013 |کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است