موسسه فرهنگي، مطبوعاتی جام جم

مدیر عامل: علیرضا سادات میر

روزنامه فرهنگي، اجتماعي جام جم

مدير مسئول: دکتر مراد عنادی

صاحب امتياز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

نشاني: خيابان ميرداماد، جنب مسجد الغدير

تلفن:22222511

دورنگار تحريريه:22226252

سازمان شهرستان‌ها:2-88996441

امور مشتركين:88258840

سازمان آگهي‌ها:42721000 , 9-88674285

روابط عمومی:22262142
پست الکترونیکی روابط عمومی: info@jamejamonline.ir

شاپا:ISSNI735-3637

چاپ: به صورت همزمان در تهران و شهرستان‌هاي اصفهان، اهواز، تبريز، ساري و همدان (چاپخانه‌هاي روزنامه جام‌جم)

بخش مورد‌نظر:

مدیر عامل

sadatmir@jamejamonline.ir

مدیر مسئول

enadi@jamejamonline.ir

انفورماتیک

ict@jamejamonline.ir

مدیر تحریریه

editor-in-chief@jamejamonline.ir

سازمان آگهی‌ها

advertisement@jamejamonline.ir

اداری مالی

edari@jamejamonline.ir

گروه فرهنگی

culture@jamejamonline.ir

جام‌جم آنلاين

www.jamejamonline.ir

info@jamejamonline.ir

جام‌جم ورزشی

www.jamejamsport.ir

info@jamejamonline.ir

جامجم عکس

www.jamejamimage.ir

info@jamejamonline.ir

جامجم نوا

www.jamejamnava.ir

info@jamejamonline.ir

جامجم نما

www.jamejamnama.ir

nama@jamejamonline.ir

جامجم سرا

www.jamejamsara.ir

sara@jamejamonline.ir

جام‌جم نشریات

www.jamejamnewspaper.ir

info@jamejamonline.ir

جام‌جم سیما

www.jamejamsima.ir

info@jamejamonline.ir

سردبیر روزنامه

editor-in-chief@jamejamonline.ir

مدیر جام‌جم آنلاین

online@jamejamonline.ir

گروه سیاسی

politics@jamejamonline.ir

گروه رسانه

media@jamejamonline.ir

گروه اقتصادی

economic@jamejamonline.ir

گروه اجتماعی

society@jamejamonline.ir

گروه ورزش

sport@jamejamonline.ir

گروه شهرستان‏ها

provinces@jamejamonline.ir

گروه اندیشه

thought@jamejamonline.ir

گروه دانش

science@jamejamonline.ir

گروه بینالملل

international@jamejamonline.ir

صفحه سلامت

health@jamejamonline.ir

قاب کوچک

ghabekoochak@jamejamonline.ir

کلیک

click@jamejamonline.ir

چاردیواری

4divari@jamejamonline.ir

تپش

tapesh@jamejamonline.ir

سیب

sib@jamejamonline.ir

ایام

ayam@jamejamonline.ir

     جام جم آنلاین © 2013 |کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است